Παράδοση των Σαρακατσάνων

7 Μαρ 2012

Γενεαλογικά Δέντρα

Μέσα από τη μελέτη της παράδοσης εδώ και αρκετές δεκαετίες έχουμε συλλέξει λαογραφικό υλικό από Σαρακατσάνικες οικογένειες της περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η προσπάθεια καταγραφής της σύγχρονης ιστορίας γίνεται μεσα από συνεντεύξεις των γηραιότερων. 

Σας παρουσιάζουμε πέντε Γενεαλογικά Δέντρα οικογενειών Σαρακατσάνων της Ανατολικής Μακεδονίας. Σας προσκαλούμε να μας επικοινωνήσετε με τον κ Γεώργιο Τσιαούση για τυχών διορθώσεις ή προσθήκες.
 
Γενεαλογικ​ό Δέντρο Τζιλιπαίων
Γενεαλογικ​ό Δέντρο Καριωταίων
Γενεαλογικ​ό Δέντρο Στεργιακαί​ων
Γενεαλογικ​ό Δέντρο Δαλακουραί​ων
Γενεαλογικ​ό Δέντρο Τσιαουσαίω​ν

Για ευκολότερη ανάγνωση αποθηκεύστε πρώτα το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας.